آیا بین نفس تنگی و خروپف ارتباطی وجود دارد؟

خروپف زمانی اتفاق می‌افتاد که راه تنفسی شما مسدود شود. عمده خروپف‌ها حاصل انسداد مجرای تنفسی فوقانی است و این انسداد صدای خروپف را هنگام خواب ایجاد می‌کند.