درمان خروپف چیست؟

هیچ راه حل درمانی واحدی برای همه خروپف کنندگان وجود ندارد. یافتن راه حلی برای درمان خروپف شما ملزم به کشف علت آن است که با تست خواب در کلینیک های خواب صورت می پذیرد.