نشانه های خواب بی کیفیت چیست؟

خواب بی کیفیت نشانه‌های بسیاری دارد. اینکه بعد از بیدار شدن احساس خواب‌آلودگی کنید یا در طول روز دچار خستگی‌های مستمر بشوید از نشانه‌های خواب بی کیفیت است. سردردهای صبحگاهی، ناتوانی در کاهش وزن، کاهش میل جنسی و … از جمله دیگر نشانه‌های خواب بی کیفیت است.