چرا بعد از خواب احساس خستگی می کنیم؟

اگر بعد از خواب احساس خستگی می‌کنید باید بدانید که دچار اختلال خواب هستید. اگر بیش‌تر از ۸ ساعت در شبانه روز بخوابید نه تنها خواب شما با کیفیت نبوده بلکه دچار اختلال خواب هم هستید و برای درمان آن باید اقدام کنید.